Prospects for the use of waterfowl in the technology of meat products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств є виробництво економічно доступних виробів стабільної та високої якості, що здатні задовольнити невисоку купівельну спроможність населення України. Однак можливе комбінування м'яса водоплавної птиці з іншими видами сировинних ресурсів застосовуваних у м'ясопереробній галузі, використання їх в якості заміни м'яса птиці в рецептурах комбінованих м'ясопродуктів та продуктів на м'ясній основі, а також консервів з застосуванням м'яса і субпродуктів водоплавної птиці має хороші перспективи, адже це не тільки вигідно, але і смачно. The priority direction of innovative activity of meat processing enterprises is the production of economically available products of stable and high quality, which are able to satisfy the low purchasing power of the population of Ukraine. However, it is possible to combine waterfowl meat with other types of raw materials used in the meat processing industry, their use as a substitute for poultry meat in the recipes of combined meat and meat-based products, as well as canned food using m ' yas and waterfowl offal has good prospects, because it is not only profitable but also delicious.

Опис

Ключові слова

м'ясопродукти, м'ясо і субпродукти водоплавної птиці, meat products, meat and offal of waterfowl, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Guralevich, A. Prospects for the use of waterfowl in the technology of meat products / A. Guralevich, O. Moskaluyk, O. Hashchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 287.