Удосконалення технології плодово-ягідних напоїв з використанням місцевих ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Україна має великі ресурси плодово-ягідної сировини, але на ринку асортимент якісних плодово-ягідних напоїв майже відсутній. Тому на даному етапі розвитку виноробства удосконалення існуючих технологій і розширення асортименту плодово-ягідних напоїв, які враховують сортові особливості сировини є актуальним і перспективним напрямком. Ukraine has large resources of raw fruits and berries, but the market range of quality fruit drinks almost absent. Therefore, at this stage of the winemaking improving existing technologies and expand the range of fruit drinks, taking into account the varietal characteristics of raw materials is important and promising direction.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, сировина, стабілізатори, напої, raw materials, stabilizers, drinks

Бібліографічний опис

Форманюк, Т. В. Удосконалення технології плодово-ягідних напоїв з використанням місцевих ресурсів / Т. В. Форманюк, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 74-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2008 р. – К. : НУХТ, 2008. – С. 185.