Характер циркуляції інертного матеріалу у вібропсевдозрідженому шарі при сушінні пивних дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено вплив режимів вібрації, характеру руху теплоносія та конфігураціі робочої камери на циркуляції інертного матеріалу у вібропсевдозрідженому шарі при сушінні пивних дріжджів. An impact vibration modes, character movement and configuration coolant chamber for circulation of inert material in vibropsevdozridzhenomu layer drying brewer's yeast.

Опис

Ключові слова

пивні дріжджі, brewer's yeast, інертний матеріал, вібропсевдозріджений шар, inert material, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Яровий, В. Л. Характер циркуляції інертного матеріалу у вібропсевдозрідженому шарі при сушінні пивних дріжджів / В. Л. Яровий, Р. Л. Якобчук // Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2012 p. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 59–60.