Оптимальне керування періодичним процесом вирощування хлібопекарських дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована система оптимального керування дріжджовирощувальним апаратом дає змогу підвищити вихід хлібопекарських дріжджів та зменшити тривалість процесу вирощування завдяки оперативному керуванню мікробіологічним процесом. The proposed system optimal control drizhdzhovyroschuvalnym device allows to increase the output of baking yeast and reduce the duration of the process of growing the rapid management of microbiological processes.

Опис

Ключові слова

мікробіологічна промисловість, вирощування дріжджів, оптимальне керування, microbiological industry, optimal control, growing yeast, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чорна, Ю. Оптимальне керування періодичним процесом вирощування хлібопекарських дріжджів / Юлія Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 457-459.