Фарш «Молочний» з перепелиними яйцями та сполучнотканинним білком (Патент на корисну модель № 83906)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено фарш з перепелиними яйцями та сполучнотканинним білком, що містить яловичину І сорту, свинину жирну, перепелині яйця, молоко сухе, сіль та воду, який відрізняється тим, що додатково містить сполучнотканинний білок в кількості 1,0-2,0%. Have been developed minced meat with quail eggs and connective tissue protein that contains beef I grade, fatty pork, quail eggs, dry milk, salt and water, which is characterized in that it further comprises connective tissue protein in an amount of 1,0-2,0%.

Опис

Ключові слова

молоко сухе, перепелині яйця, фарш, сполучнотканинний білок, яловичина, dry milk, quail eggs, minced meat, connective tissue protein, beef, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 83906 UA МПК А23L 1/317 (2006.01) Фарш «Молочний» з перепелиними яйцями та сполучнотканинним білком / Гончаров Г. І., Пасічний В. М., Страшинський І. М., Заворицька Д. Г., Юрченко Я. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2013 00851; заявл. 24.01.2013; опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19

Зібрання