Особливості викладання дисципліни «Аналітичні методи контролю якості харчових продуктів»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладання нормативної навчальної дисципліни «Аналітичні методи контролю якості харчових продуктів» проводиться кафедрою аналітичної хімії відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю: 8.18010010 - «Якість, стандартизація та сертифікація». Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та методологія хімічного аналізу харчових об'єктів. Teaching regulatory discipline "Analytical methods to control food quality" of analytical chemistry Department conducted according to educational and vocational training programs for masters in specialty 8.18010010 - "Quality, standardization and certification". The object of the course is the study of the theory and methodology of chemical analysis of food objects.

Опис

Ключові слова

аналітичні методи, якість харчових продуктів, харчові технології, analytical methods, quality of food, food technology, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Особливості викладання дисципліни «Аналітичні методи контролю якості харчових продуктів» / Єлизавета Костенко, Олена Бутенко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 338.