Спосіб виробництва морозива яблучно-пшеничного (Патент на корисну модель № 78014)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до способу виробництва морозива. Перевірено можливість виготовлення морозива яблучно-пшеничного високої якості на основі активованого яблучного пюре. The utility model relates to a method for the production ice cream. The possibility of making apple-wheaten ice cream with high quality based on activated apple puree was studied.

Опис

Ключові слова

пюре з яблук, apple puree, пектинові речовини, pectin, яблучно-пшеничне морозиво, apple-wheaten ice cream, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 78014, МПК А 23G 9/04. Спосіб виробництва морозива яблучно-пшеничного / Поліщук Г. Є., Соколенко А. І. , Мартич В. В. , Мацько Л. М. ; Національний університет харчових технологій. – № u 2012 08150 ; заявл. 03.07.2012 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5

Зібрання