Наркотики - це зло

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Людина сама створює своє майбутнє. Починаючи вживати наркотики, люди не розуміють, що попадають в добровільне рабство, вороття з якого не буде. Людина вільна, сама робить певний вибір, робить помилки, адже вона істота вільна, бо в неї є свобода дій і свобода вибору. The man himself creates his future. Starting to use drugs, people do not realize that fall into voluntary slavery irrevocably from which will not. Man is free, she makes certain choices, make mistakes, because it being free, because it has freedom of action and freedom of choice.

Опис

Ключові слова

наркотики, вибір, помилка, drug, selection, error, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Булавіна, В. Наркотики - це зло / В. Булавіна, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 208–209.