Вплив добавки кизилу на зміни органолептичних та фізико-хімічних показників йогурту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Матеріалом для досліджень був йогурт з додаванням наповнювача на основі кизилу та йогурт без наповнювача. Визначення органолептичних та фізико-хімічних показників готового кисломолочного напою проводили за загальноприйнятими методиками на відповідність їх вимогам ДСТУ 4343:2004. The study material was yogurt with added filler on the basis of the dogwood and yogurt without filler. Definition organoleptic and physico-chemical indicators of the finished fermented beverage was performed according to standard techniques for compliance the requirements of DSTU 4343:2004.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, кизил, йогурт, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, dogwood, yoghurt, organoleptic indicators, physical-chemical indicators

Бібліографічний опис

Кеда, А. Вплив добавки кизилу на зміни органолептичних та фізико-хімічних показників йогурту / Анжела Кеда, Оксана Луговська, Василь Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5 – 6 квітня 2017 р., м. Київ. – Ч. 1. – 2017. – С. 61.