Ультрафільтраційне розділення молочної сироватки

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі отримані залежності, що дозволяють визначити раціональні межі концентрування молочної сироватки ультрафільтрацією та підібрати тривалість циклу роботи мембрани до подальшої регенерації. Регенерацію слід проводити з метою очистки пор та поверхні мембрани, що дозволить відновити її властивості та більш ефективно її використовувати.
The paper provides dependencies that allow determining the rational limits of whey concentration by ultrafiltration and selecting the duration of the membrane cycle before further regeneration. Regeneration should be carried out to clean the pores and surface of the membrane, which will restore its properties and make it more efficient.

Опис

Ключові слова

кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, ультрафільтраційне розділення, молочна сироватка, харчова промисловість, ultrafiltration separation, whey, food industry, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Ультрафільтраційне розділення молочної сироватки / Б. С. Пащенко, Ю. Г. Змієвський, В. В. Захаров // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2015. – Ч. 2. – С. 84