Розробка технологій харчових продуктів радіопротекторної дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведених експериментів по створенню рецептур було визначено, що використання рослинної сировини, бобових і круп в жирових емульсіях дозволило отримати продукти, здатних відновлювати повноцінне функціонування життєво важливих систем організму і підвищенню його загальної резистентності в умовах радіаційного забруднення. As a result of experiments on creation of recipes, it was determined that the use of plant material, legumes and cereals in fat emulsions allowed to obtain products that can restore the full functioning of vital systems and raises the overall resistance in terms of radiation contamination.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, харчові продукти, продукти радіопротекторної дії, розробка технологій, technology development, Products radioprotective action, food

Бібліографічний опис

Скуріхіна, Л. А. Розробка технологій харчових продуктів радіопротекторної дії / Л. А. Скуріхіна, О. Ю. Губан, О. О. Галенко // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 22–23 березня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 22.