Спосіб очищення овочевого соку (патент на корисну модель №48700)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення овочевого соку, що передбачає вилучення пектинових речовин, який відрізняється тим, що вилучення пектинових речовин проводять шляхом адсорбційного очищення соку природним вуглецевовмісним мінералом – шунгіт у концентрації 2,44-4,76 мас.% при тривалості оброблення 20-30 хв. The purification process of vegetable juice, pectin provides for seizure, characterized in that the removal of pectin is carried out by adsorption of carbon-containing mineral natural juice - schungite concentration 2,44-4,76 wt.% If the processing time of 20-30 min.

Опис

Ключові слова

адсорбція, шунгіт, пектини, овочевий сік, adsorption, pectin, vegetable juice, shungite, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 48700, UA МПК (2009) С12Н 1/00. Cпосіб очищення овочевого соку / Т. В. Шейко, Л. М. Мельник. – u 200911207 ; заявл. 04.1.2009 ; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

Зібрання