Наукове обґрунтування складу молочно-білкового зернистого продукту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Науково обґрунтовано склад молочно-білкового зернистого продукту. У складі жирової фази продукту використано харчову емульсію з масовою часткою жиру 50 % на основі замінника молочного жиру “Віолія-молжир 3”, що отримують методом ензимної переетерефікації. Розроблений харчовий продукт відповідає нормативним вимогам за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Scientifically substantiated composition of protein-fatty dairy product. As part of the fat phase of the product, a food emulsion with a mass fraction of fat 50% based on the substitute of milk fat "Violia-molzhir 3", which is obtained by the enzyme transesterification method, was used. The developed food product meets the regulatory requirements for organoleptic and physico-chemical indicators.

Опис

Ключові слова

харчова емульсія, food emulsion, казеїнат натрію, sodium caseinate, молочно-білковий зернистий продукт, milk-protein granular product, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Устименко, І. М. Наукове обгрунтування складу молочно-білкового зернистого продукту / І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 354.