Особливості концентрування суміші в технології сироватко-вершкових сирів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези присвячені особливостям концентрування суміші в технології сироватко-вершкових сирів. Доведена доцільність концентрування молочної сироватки до 14 % окремо в першому корпусі вакуум-випарної установки, і далі до 42% з КСБУФ в другому та третьому корпусах, або спочатку змішати молочну сироватку і білковий концентрат, а потім концентрувати випаровуванням, оскільки економія тепла буде не значною. Theses are devoted to the features of concentration of the mixture in the technology of whey-cream cheeses. The feasibility of concentrating whey up to 14% separately in the first housing of the vacuum evaporation unit, and then up to 42% with KSBUF in the second and third housings, or to first mix whey and protein concentrate and then concentrate by evaporation, as the heat savings will not be significant, has been proven .

Опис

Ключові слова

сироватко-вершковий сир, whey cream cheese, концентрування, concentration, вакуум-випарна установка, vacuum evaporation unit, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек, О. Особливості концентрування суміші в технології сироватко-вершкових сирів / О. Грек, К. Овсієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 317