Виробництво вина типу «Херес»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Історичний огляд одержання вин типу херес. Традиційна іспанська технологія - одержання виноматеріалів та вин. Основні марки вин. Особливості хересних дріжджів. Вплив хімічних і біохімічних процесів під час хересування вина. Технологія приготування вин типу херес на Україні. Вимоги до винограду та виноматеріалів Дослідження способів та режимів хересування і їх вплив на якість готової продукції. Historical overview obtain wines such as sherry. Traditional Spanish technology - reception and wine tasting . Major brands of wines. Features heresnyh yeast. Effect of chemical and biochemical processes during heresuvannya wine. Technology Cooking wines such as sherry in Ukraine . Requirements for grapes and wine Research methods and modes heresuvannya and their impact on the quality of the finished product.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, вино, технологія, виноматеріал, wine, technology, wine materials

Бібліографічний опис

Непокритов, О. І. Виробництво вина типу «Херес» / О. І. Непокритов, Н. Я. Гречко // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : 66-та наукова конференція програма і тези доповідей, 18–20 квітня 2000 р. – К. : УДУХТ, 2000. – Ч. І. - С. 105.