Вступ України у ВТО потребує випуск конкурентоспроможних кондитерських виробів, роботи вчених НУХТ у вирішенні цієї проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На кафедрі проводиться робота по розробленню технології та нових конкурентоспроможних кондитерських виробів, що мають оздоровчу спрямованість за рахунок раціонального використання фізіологічно функціональних харчових інгредієнтів: поліолів з низьким глікемічним індексом, харчових добавок "Вепео", "Гемовітал", "Пуракал".
Work on development of technology and new competitive confectionary, that have health orientation due to the rational use physiologically functional food ingredients is realizing by the faculty: poliols with a low glycémie index, food additions "Beneo", "Gemovital", "Puracal".

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, функціональний харчовий продукт, глікемічний індекс, редукована калорійність, термін зберігання, competitiveness, functional food product, glycémie index, reduce calorie, storage life, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорохович, А. М. Вступ України у ВТО потребує випуск конкурентоспроможних кондитерських виробів, роботи вчених НУХТ у вирішенні цієї проблеми / А. М. Дорохович // Наукові праці НУХТ. - 2008. - № 25. - С. 14-16.

Зібрання