Використання тапіоки у десертних кремах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядалась можливість розширення асортименту десертних кремів за рахунок заміни желатину на тапіоку з подальшою зміною структури та консистенції крему. The possibility of expanding the range of dessert creams by replacement of gelatin in tapioca with further restructuring and the consistency of cream.

Опис

Ключові слова

молекулярна кухня, десертні креми, тапіока, molecular cuisine, dessert creams, tapioca, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ковтун, К. С. Використання тапіоки у десертних кремах / К. С. Ковтун, О. В. Арпуль, А. С. Протченко // Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 12-14 листопада 2014 р. – Х., 2014. – С. 35-36.