Контроль якості продукції на підприємствах харчової промисловості

Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Питання удосконалення системи управління якістю продукції, безпосередньо пов’язані із проблемою необхідності пропозицій напрямків, які б впливали на покращення функціонування системи якості, від чого в свою чергу і залежить висока якість виробленої продукції. The improvement of quality management directly related to the problem areas need proposals that would affect the improvement of the system of quality, from which in turn, depends on high quality products.

Опис

Ключові слова

система управління, контроль, продукт, підприємство, якість, система управления, system management, control, product, enterprise quality, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Контроль якості продукції на підприємствах харчової промисловості / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців // Проблеми економіки і управління підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2017 р., м. Київ : тези доп. – К. : НУХТ, 2017. - С. 133-134.