Аналіз способів подрібнення зернопродуктів у пивоварінні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подрібнення зернової сировини має вирішальний вплив на наступні стадії процесу виробництва пива і на його якісні показники, зокрема, на процес затирання, тривалість оцукрювання, фільтрування затору, вихід продукції, а також на процес бродіння, фільтрування пива, його колір, смак, стійкість до старіння і стабільність. Основні завдання, які потрібно вирішити при подрібненні пивоварного солоду: збереження оболонки зерна для кращого фільтрування на фільтр-апаратах, збільшення швидкості фільтрування і виходу екстракту, запобігання забиванню фільтраційних сит. Для цього будуть розглянуті декілька методів подрібнення зернової сировини для виробництва пива
Grinding grain raw materials has a decisive influence on the subsequent stages of the beer production process and on its quality indicators, in particular, on the mashing process, duration of sugaring, mash filtering, product yield, as well as on the fermentation process, beer filtering, its color, taste, resistance to aging and stability. The main tasks that need to be solved when milling malt are: preservation of the grain shell for better filtering on filter devices, increasing the speed of filtering and extract output, preventing clogging of filter sieves. For this purpose, several methods of grinding grain raw materials for beer production will be considered

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, подрібнення, зерно, солод, затір, фільтрування, екстракт, пиво, grinding, grain, malt, mash, filtering, extract, beer

Бібліографічний опис

Пивоваров, О. А. Аналіз способів подрібнення зернопродуктів у пивоварінні / О. А. Пивоваров, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП, 2019. – С. 278.