Якість сировини як фактор забезпечення розвитку хлібопекарних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми забезпечення хлібопекарних підприємств якісним борошном як основним видом сировини. Рассмотрены проблемы обеспечения хдебопекарных предприятий качественной мукой как основным видом сырья. The problems of bakeries quality flour as the main type of material are considered.

Опис

Ключові слова

якість, хлібопекарні підприємства, борошно, quality, bakeries, flour, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Якість сировини як фактор забезпечення розвитку хлібопекарних підприємств / С. П. Дунда // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / за ред. С. О. Гуткевич, З. В. Григорової, Л. А. Андросюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 2. – С. 25-26