Розвиток ділового туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день діловий туризм є одним з найбільш швидко прогресуючих та таких, що активно розвиваються, напрямів сучасного туризму. Високі темпи його розвитку визначаються, в першу чергу, поглибленням політичних та економічних зв'язків між різними державами світу. Оскільки в Україні діловий туризм лише починає розвиватися, отже ще існує багато актуальних проблем, які потребують вирішення. To date, business tourism is one of the most rapidly progressing and those that are actively developing areas of modern tourism. High rates of development are determined, first of all, the deepening political and economic relations between the different nations of the world. Since Ukraine Business travel is just beginning to develop, so there are many more pressing issues to be addressed.

Опис

Ключові слова

туризм, фінансування, кошти, бюджет, tourism, funding, funds, budget, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Рябенька, А. Розвиток ділового туризму в Україні / Анастасія Рябенька, Тетяна Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 54–55.