Дослідження впливу летких фенолів на аромат червоних столових вин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені дослідження ароматичного комплексу червоних столових вин. Виявлені класи речовин, які формують аромат червоних столових вин. Встановлено значний вплив групи летких фенолів на аромат червоних столових вин.
Complex aroma of red table wines were investigated. The classes of substances that form the aroma of red table wines have been identified. Significant impact of volatile phenols in the aroma of red table wine has been established.

Опис

Ключові слова

червоні столові вина, red table wiens, ароматичні речовини, леткі феноли, терпенові спирти, складні ефіри, вищі спирти, альдегіди, substances of aroma, volatile phenols, terpenic alcohols, esters, higher alcohols, aldehydes, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Зібрання