Доцільність перевірки ікри лососевої на фальсифікацію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зустріти фальсифікат ікри лососевої на полиці супермаркету дуже просто, оскільки ікра досить дорогий продукт, який не може зберігатися тривалий час, тому, щоб запобігти збитку, підприємці подовжуюсь терміни зберігання ікри хімічними способами, що впливає на якість та безпечність продукту. It is very easy to find counterfeit salmon caviar on a supermarket shelf, as caviar is a rather expensive product that cannot be stored for a long time, so to prevent losses, entrepreneurs extend the shelf life of caviar by chemical means, which affects the quality and safety of the product.

Опис

Ключові слова

фальсифікація, лосось, ікра, показники якості, adulteration, salmon, caviar, quality indicators, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Грибович, Ю. С. Доцільність перевірки ікри лососевої на фальсифікацію / Ю. С. Грибович, О. О. Петруша // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня 2019 р., м. Чернігів. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – С. 56-57