Розширення асортименту м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням м'яса механічного дообвалювання з птиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено результати досліджень по розробці рецептур м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням м'яса птиці механічного до обвалювання. In article results of researches on development of compositions meet-vegetable semi-finished products with the use of poultry meat to mechanical deboning.

Опис

Ключові слова

м'ясо-рослинні напівфабрикати, комбінування, м'ясо птиці механічного дообвалювання, meat and vegetable semi-finished products, combining, poultry mechanical deboning, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гащук, О. І. Розширення асортименту м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням м'яса механічного дообвалювання з птиці / О. І. Гащук, О. М. Хоменко // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали другої Міжнародної науково-технічної конференції, 20–21 березня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 54–55.