Підходи до розподілу студентів на міні-групи при вирішенні ситуаційних вправ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним завданням освітніх установ є випуск професіоналів, що будуть конкурентоспроможними на ринку праці. З метою реалізації цього завдання вищим навчальним закладам необхідно готувати таких спеціалістів, в яких є потреба на ринку праці. The main objective is the production of educational facilities professionals to be competitive in the job market. In order to fulfill this task, higher education institutions must prepare such specialists, which is needed in the labor market.

Опис

Ключові слова

міні-групи, ситуаційні вправи, студенти, small groups, situational exercises, students, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Підходи до розподілу студентів на міні-групи при вирішенні ситуаційних вправ / О. С. Ралко // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 66-72.