Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва структурованих продуктів на основі грибної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведені результати досліджень структурно-механічних показників гелів альгінатів та їх використання для структурування напівфабрикатів на основі грибного порошку.
In the article results of researches of structurally-mechanical properties of gels alhinativ and their use are for structured products on the basis of mushroom powder.

Опис

Ключові слова

гелі, гели, gels, реологія, текстуроутворення, альгінати, солі кальцію, гідратація, грибний порошок, напівфабрикат, rheology, texturecreation, alginate, calcium salts, pH, hydration, mushroom powder, intermediate product, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва структурованих продуктів на основі грибної сировини / В. М. Пасічний, Ю. А. Ястреба // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2010. – Вип. 24. – С. 256-261.

Зібрання