Використання мікроорганізмів у якості систем експресії для отримання субодиничних вакцин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, вакцинопрофілактика, глікопротеїн D, субодинична вакцина, вірус простого герпесу ІІ-типу (ВПГ-2), Еscherichia coli BL21 (DE3) (pET28-gD-315), біосинтез, виділення і очищення тілець включення, ін’єкційна форма

Бібліографічний опис

Бондарчук, В. І. Використання мікроорганізмів у якості систем експресії для отримання субодиничних вакцин : кваліфікаційна робота ... магістра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Валерія Ігорівна Бондарчук ; наук. керівник Оксана Ігорівна Скроцька. – Київ, 2022. – 196 с.