Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів (Деклараційний патент на корисну модель № 110713)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів містить цукор-пісок, воду, есенцію ромову, коньяк або вино десертне. Composition fortified syrup for impregnation of confectionery products containing sugar, water, essence rum, brandy or sweet wine.

Опис

Ключові слова

сироп, syrup, кондитерській виріб, pastry, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 110713, МПК (2016.01) A21D 13/08, A23L 5/00, A23L 29/30. Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Шендрік Т.Г., Грушевська І.О.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201602577; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

Зібрання