Фактори впливу на формування статей бюджету маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження структури бюджету маркетингу дає можливість розподілити всі витрати між складовими «4Р» і визначити їх структуру, частка витрат на кожну складову обумовлена численними факторами. Investigation of the structure of the budget makes it possible to allocate marketing costs between all components of the "4Р" and determine their structure, the share of the cost of each component due to numerous factors.

Опис

Ключові слова

маркетинговий комплекс, бюджет маркетинга, marketing budget, marketing mix, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стеценко, В. А. Фактори впливу на формування статей бюджету маркетингу / В. А. Стеценко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 3. — C. 715–716.