Функціонування підприємств харчової промисловості України в аспекті розвитку світової продовольчої системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

аграрний сектор, світова продовольча система, державна підтримка, експортний потенціал, agriculture, global food system, government support, export potential, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Функціонування підприємств харчової промисловості України в аспекті розвитку світової продовольчої системи / Л. В. Страшинська, В. Г. Цишевський // Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи : матеріали ІX міжнар. наук.-техн. конф. – К.: НУХТ, 2005. - Ч ІІ. – С. 69.