Удосконалення процесу сушіння окуня звичайного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В матеріалах представлено результати даних з технології сушіння окуня звичайного. Встановлено що для отримання сушеного окуня звичайного вищої якості зневоднення риби слід проводити ступінчастий температурний режим та періодичним чергуванням інтенсивного сушіння. The materials present the results of data on the technology of drying perch ordinary. It is established that to obtain dried perch of the usual highest quality of dehydration of fish it is necessary to carry out a stepped temperature regime and periodic alternation of intensive drying.

Опис

Ключові слова

окунь звичайний, сушіння, технологія, perch ordinary, drying, technology, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Цвік, В. С. Удосконалення процесу сушіння окуня звичайного / В. С. Цвік, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ІX Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020 – С. 167-168.