Спосіб виробництва білкового стабілізатора (Патент на винахід № 69182)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва білкового стабілізатора, який включає очищення, знежирення вихідної сировини, варіння, подрібнення на вовчку, гомогенізацію, охолодження, який відрізняється тим, що як вихідну сировину використовують яловичий рубець, варіння проводять протягом 2-4 годин, перед гомогенізацією додають бульйон в кількості 95 - 100%. Технічний результат. Отримання білкового стабілізатора з високими технологічними показниками (зокрема, пластичною структурою, високою вологоутримуючою здатністю та приємним смаком) при мінімальних енергозатратах. A method of producing a protein stabilizer, which includes cleaning , degreasing of raw materials, melting , grinding on Vovchka, homogenization , cooling , characterized in that the feedstock used beef tripe , melting was carried out for 2-4 hours before homogenization is added in an amount of broth 95 - 100 %. The technical result. Getting protein stabilizer with high technological parameters (including plastic structure, high water-retaining capacity and good tasting) with minimum energy consumption.

Опис

Ключові слова

рубец, білковий стабілізатор, бульйон, вовчок, гомогенізатор, tripe, broth, protein stabilizer, dormouse, homogenizer, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 69182 А23J 1/10 Спосіб виробництва білкового стабілізатора / Кишенько І. І.; Шевченко Ю. С. ; патентовласник – Національний університет харчових технологій. - № 20031211429 ; заявл. 11.12.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

Зібрання