Сік яблучно-апельсиновий з додаванням екстрактів нетрадиційної рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Цінність рослинної сировини визначається комплексом біологічно активних речовин, зокрема їхнім якісним і кількісним складом, синергізмом та антагонізмом дії, а також високим ступенем засвоєння людським організмом. Використання екстрактів, як джерела біологічно активних речовин рослинної сировини, для збагачення свіжовичавлених соків в умовах закладів ресторанного господарства є перспективним напрямом наукових досліджень. The value of the plant material determined by a complex of biologically active substances, including their qualitative and quantitative composition, synergy and antagonism action and a high degree of assimilation by the body. Using extracts as a source of biologically active substances plant material for enrichment freshly squeezed juice in terms of institutions restaurant industry is a promising area of research.

Опис

Ключові слова

рослинна сировина, екстракт, сік, juice, extract, herbs, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Арпуль, О. В. Сік яблучно-апельсиновий з додаванням екстрактів нетрадиційної рослинної сировини / О. М. Усатюк, О. В. Арпуль, Н. В. Жукова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 травня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – C. 96–97.