Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками (Патент на корисну модель №153020)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками, включає приймання та оцінювання якості білкових компонентів, приймання та оцінювання якості незбираного молока, очищення, охолодження, тимчасове резервування, підігрівання за температури 40- 45 °C, сепарування, складання суміші, пастеризацію суміші за температури 92-96 °C з витримкою 15-20 с, гомогенізацію суміші при тиску 8-10 МПа та температурі 60-65 °C, заквашування і сквашування, охолодження до температури 18-20 °C, фасування, пакування, маркування, охолодження і дозрівання за температури 2-6 °C протягом 12 год., зберігання та реалізацію. При цьому під час етапу складання суміші вносять гідролізований концентрат демінералізованої сироватки з масовою часткою сухих речовин 40 % у кількості 20-30 %, після складання суміші вершків та гідролізованого концентрату демінералізованої сироватки проводять фільтрування, заквашування і сквашування проводять за температури 28-32 °C протягом 6-8 год. до моменту досягнення титрованої кислотності 60-75 °T.

Опис

Ключові слова

сметана дієтична, сироваткові білки, білкові компоненти, dietary sour cream, whey proteins, protein components, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 153020 UA, A23C 13/16 (2006.01), A23C 9/13 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/137 (2006.01). Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками / Михалевич А. П., Поліщук Г. Є., Сапіга В. Я., Костенко О. В., Бандура У. Г., Осьмак Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202204048 ; заявл. 27.10.2022 ; опубл. 10.05.2023 ; Бюл. № 19, 2023

Зібрання