М'ясний січений напівфабрикат з нативною сироваткою молочною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості і може бути використана для виробницвта січених напівфабрикатів з м 'ясного фаршу для спеціального та громадського харчування. В основу корисної моделі поставлена задача розробки рецептури січеного напівфабрикату збалансованого за амінокислотним складом,за рахунок білківнативної сироватки молочної. The utility model belongs to the food industry and can be used for Production of cut semi-finished products made from minced meat for special and catering. The basis of a useful model is the task of development Recipes of the broken intermediate product balanced by the amino acid composition, due to proteins native whey milk.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, напівфабрикат, сироватка молочна, м'ясо яловиче, semi-finished product, whey milk, meat beef

Бібліографічний опис

Патент 119427 UA, МПК A23L 13/00 (2017.01) М'ясний січений напівфабрикат з нативною сироваткою молочною / Кочубей-Литвиненко О.В., Гащук О.І., Москалюк О.Є., Чернюшок О.А., Рожко О.Ю., Пасічник Ю.О. ; заявник Національних університет харчових технологій. - № u 201703288 ; заявл. 06.09.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18, 2017 р.

Зібрання