Напрямки організації дискусій в Case Study

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження технології case-study у навчальний процес вишів включає такі етапи: 1) індивідуальна самостійна роботи студентів з матеріалами кейса; 2) робота в малих групах; 3) презентація і експертиза результатів малих груп в заг. дискусії. Implementation of case-study in university learning process includes the following steps: 1) Individual independent student work with materials of case study; 2) work in small groups; 3) presentation and examination results of small groups in total. discussions.

Опис

Ключові слова

навчальний процесс, студенти, case-study, the learning process, students, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Напрямки організації дискусій в Case Study / О. А. Лисенко // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 50-53.