Модель химического состава идеального пищевого продукта по макронутриентам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено модель хімічного складу «ідеального» харчового продукту, яка представлена у вигляді 3-х рівневого ієрархічного дерева. Запропоновано метод розрахунку хімічних (харчових) речовин в 100 г «ідеального» продукту для певної групи населення (наприклад , чоловіки у віці 18…29 років другої групи фізичної активності. Наведено формули для розрахунку відповідності реальному продукту «ідеальному» продукту. The model of the chemical composition of the “ideal” food product was developed, which is presented in the form of a 3-level hierarchical tree. The method for calculating chemical (food) substances in 100 g of the “ideal” product for a specific population group (for example, men aged 18 ... 29 years of the second group of physical activity) is proposed. Formulas for calculating the correspondence of a real product to an “ideal” product are given.

Опис

Ключові слова

хімічний склад, макронутрієнти, «ідеальний» продукт, ієрархічне дерево, коефіцієнти вагомості, chemical composition, macronutrients, the "perfect" product, weighting factors, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорохович, А. М. Модель химического состава идеального пищевого продукта по макронутриентам / А. М. Дорохович, В. В. Дорохович // Инновационные процессы и технологии : международная научно-практическая конференція, 24-25 июня 2021 г., г. Кутаиси. – 2021. – С. 34-39