Ukrainian food journal. Vol. 5. Issue 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

International scientific periodical to publish the results of research experts in the field of food science, engineering and technology, chemistry, economics and management. Міжнародне наукове періодичне видання для публікації результатів досліджень фахівців у галузі харчової науки, техніки та технології, хімії, економіки і управління.

Опис

Ключові слова

food technologies, biotechnology, microbiology, food chemistry, processes and equipment of food productions, харчові технології, біотехнологія, мікробіологія, харчова хімія, процеси і апарати харчових виробництв, пищевые технологии, биотехнология, микробиология, пищевая химия, процессы и аппараты пищевых производств

Бібліографічний опис

Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. Vol. 5. Issue 3 / National university of food technologies. - К. : NUFT, 2016. - 191 p.

Зібрання