Формування людино-цифрового середовища, де домінують відповідні цифрові права людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовується послідовність цифровізації суспільства як процесу Інституту інтелектуальної власності, що формується як людино-цифрове середовище, як соціум з використанням цифрових технологій, де домінують цифрові права. Розглядається реальне та віртуальне або матеріальне та відносно абстрактне середовище, де домінують відповідні цифрові права людини
The sequence of digitization of society as a process of the Institute of Intellectual Property, which is formed as a human-digital environment, as a society using digital technologies, dominated by digital rights, is substantiated. Real and virtual or tangible and relatively abstract environments dominated by relevant digital human rights are considered

Опис

Ключові слова

цифровізація суспільства, цифрові права людини, формування інноваційно-інтелектуального середовища, реальне та віртуальне абстрактне середовище, digitalization of society, digital human rights, formation of an innovative and intellectual environment, real and virtual abstract environments

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Формування людино-цифрового середовища, де домінують відповідні цифрові права людини / О. Б. Бутнік-Сіверський // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2023 р., м. Київ. – 2023. – С. 76–78.