Технологія сиру : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто систематизовану інформацію, присвячену виробництву натуральних сирів. Викладено вимоги до сировини та загальні технологічні операції для виготовлення сирів, особливості технологій основних груп сирів. Подано апаратурно-технологічні схеми з урахуванням сучасних видів обладнання та раціональних способів виробництва. The systematized information, sacred to the production of natural cheeses, is considered. Requirements to raw material and general technological operations are expounded for making of cheeses, feature of technologies of basic groups of cheeses. It is given apparatus technological charts taking into account the modern types of equipment and rational methods of production.

Опис

Ключові слова

тверді сири, сичужний фермент, сквашування, hard cheeses, sichuzhniy enzyme, skvashuvannya, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Поліщук, Г. Є. Технологія сиру : навч. посіб. / Г. Е. Поліщук, А. О. Бовкун, С. С. Колесникова. – К. : НУХТ, 2009. – 151 с.