Розробка методу кількісної оцінки якості спирту в лікерогорілчаному виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено методику комплексної кількісної оцінки якості спирту етилового ректифікованого для лікеро-горілчаного виробництва, згідно з принципами кваліметрії. In the article the method of complex quantitative assessment of the quality of rectified ethyl alcohol of alcoholic beverage production is presented, according to the principles of qualimetry.

Опис

Ключові слова

якість, комплексна кількісна оцінка, спирт, лікеро-горілчане виробництво, quality, complex quantitative assessment, alcohol, alcoholic beverages production, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Топольник, В. Г. Розробка методу кількісної оцінки якості спирту в лікерогорілчаному виробництві / В. Г. Топольник, Н. Б. Федорова, О. В. Кузьмін // Проблеми розвитку та упровадження систем управління якістю в регіоні : тези доповідей 3-ї регіональної науково-практичної студентської конференції, травень 2006 р. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – С. 108–113.