Вплив овочевих порошків на кінетику і режими сушіння макаронних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено стан вологи в сирих макаронних виробах з овочевими порошками. Вивчено вплив овочевих порошків на процес сушіння макаронних виробів. Рекомендовані режими сушіння макаронних виробів з овочевими порошками. It was researched the state of water in raw macaroni products with vegetable powders. It was studied the influence of powders on the drying process of macaroni products. Drying conditions of macaroni products with vegetable powders were recommended.

Опис

Ключові слова

макаронні вироби, овочеві порошки, зв’язана волога, дериватограми, швидкість сушіння, macaroni products, vegetable powders, bound water, derivatograms, drying speed, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Волощук, Г. І. Вплив овочевих порошків на кінетику і режими сушіння макаронних виробів / Г. І. Волощук, Н. М. Кочура, В. Г. Юрчак // Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. – 1999. – № 5–6. – С. 9–11.

Зібрання