Склад дерунів з топісоняшнику (Деклараційний патент на корисну модель № 139658)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад дерунів що включає, борошно, сухий яєчний білок, цибулю ріпчасту, який відрізняється тим, що додатково містить топісоняшник, сушений часник, а як борошно містить борошно кіноа. The composition of potato pancakes including flour, dry egg white, onions, which is distinguished by the fact that it additionally contains topisonyash, dried garlic, and as flour contains quinoa flour.

Опис

Ключові слова

сушений часник, борошно кіноа, деруни, топісоняшник, сухий яєчний білок, цибуля ріпчаста, onion, quinoa flour, dry egg white, deruny, topisonyashnik, dried garlic, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 139658 UA МПК A23L 19/10 (2016.01) A23L 29/206 (2016.01). Склад дерунів з топісоняшнику / Польовик В. В., Корецька І. Л., Галушка С. А., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 07410 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Зібрання