Порівняльний аналіз цінових моделей розміщення інтернет-реклами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на основі теоретичних досліджень визначено сутність цінових методів розміщення інтернет-реклами та проведено їх порівняльний аналіз.
In the article on the basis of theoretical researches certainly essence of price methods of placing of internet-advertising and they are conducted comparative analysis.

Опис

Ключові слова

інтернет-маркетинг, цінові моделі, інтернет-реклама, internet-marketing, price models, internet-advertising, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Капінус, Л. В. Порівняльний аналіз цінових моделей розміщення інтернет-реклами / Л. В. Капінус, Т. В. Гаврилова, І. О. Сінгаєвський // Економіка та управління АПК. - 2011. - № 6. - С. 79-83.

Зібрання