Спосіб виробництва вареної ковбаси для профілактики кальційдефіцитних станів (Патент на корисну модель № 80259)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є розробка способу виробництва варених ковбасних виробів, збагачених кальцієм. The goal is to develop a useful model of the mode of production of cooked sausages, enriched with calcium.

Опис

Ключові слова

ковбасні вироби, кальцій, м’ясна сировина, sausages, calcium, raw meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80259, UA МПК A23L 1/31 (2006.01). Спосіб виробництва вареної ковбаси для профілактики кальційдефіцитних станів / Пешук Л. В., Галенко О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u2012 11768 ; заявл. 11.10.2012 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.

Зібрання