Синтез функціонального мехатронного модуля для рідких харчових продуктів

Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системи дозування рідких харчових продуктів мають широке розповсюдження. Однак їх недолік – відсутність можливості коригування об’ємних характеристик для безперервного дозування, без утворення залишків продукту.
Liquid food dosing systems are widespread. However, their disadvantage is the lack of the ability to adjust the volumetric characteristics for continuous dosing without the formation of product residues.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, синтез, функціональний мехатронний модуль, рідкі харчові продукти, synthesis, functional mechatronic module, liquid food products

Бібліографічний опис

Козік, Д. О. Синтез функціонального мехатронного модуля для рідких харчових продуктів / Д. О. Козік, І. Б. Д'яченко, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022 р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 66