Інноваційна технологія фільтрування води для виробництва лікеро-горілчаної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі результатів досліджень встановлено ефективність застосування досліджуваних фільтрувальних природних мінералів: гірського кришталю, гранату, шунгіту, а також антрацитового фільтранту марки А під час кондиціювання води, що дасть змогу забезпечити високу якість і стійкість лікеро-горілчаної продукції. On the basis of studies have established the effectiveness of the investigated filtration of natural minerals, rock crystal, garnet, shungite and anthracite filtrants A grade for air conditioning water, which will enable to provide high quality i resistance of alcoholic beverages.

Опис

Ключові слова

технологічні параметри, ефективність фільтрування, підготовлена вода, лікеро-горілчане виробництво, фільтрувальні матеріали, фізико-механічні характеристики, technological parameters, filtration efficiency, prepared water, alcoholic beverage industry, filtration materials, physical and mechanical characteristics, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Інноваційна технологія фільтрування води для виробництва лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук, Т. І. Опанасюк, О. М. Ловягін // Наукові праці ОНАХТ. – 2012. – № 42. - Т. 2. – С. 335–237.

Зібрання