Мережевий маркетинг у сучасному бізнес-середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність, ознаки та переваги використання мережевого маркетингу, складено передбачення щодо можливих сценаріїв подальшого розвитку мережевого маркетингу як різновиду системи розподілу товарів. Essence, signs and advantages of the use of the network marketing, is considered, a prediction in relation to the possible scenarios of subsequent development of the network marketing is made as to the variety of the system of distributing of commodities.

Опис

Ключові слова

мережевий маркетинг, бізнес-середовище, розподіл товарів, network marketing, business environment, distributing of commodities, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломоненко, В. А. Мережевий маркетинг у сучасному бізнес-середовищі / В. А. Соломоненко, О. Ф. Крайнюченко // MateriałyVIII Międzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012». – Volume 2. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl. «Nauka i studia» – 112 str. – С. 36-38