Дослідження процесів біохімічного надання воді відновного електронодонорного стану шляхом збагачення води метаболічним воднем природної спільноти бродильних бактерій на субстратах рослинного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі досліджено процес набуття дистильованою водою в контакті з вівсяними пластівцями "Геркулес"(поживний субстрат) величини ОВП порядку -600…-800 мВ. In this work, the process of acquisition of distilled water in contact with oatmeal "Hercules" (nutrient substrate) the value of ORP of the order of -600… -800 mV.

Опис

Ключові слова

вода, вівсяні пластівці, оздоровчі властивості, антиоксидантні властивості, water, oat flakes, health properties, antioxidant properties, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Дослідження процесів біохімічного надання воді відновного електронодонорного стану шляхом збагачення води метаболічним воднем природної спільноти бродильних бактерій на субстратах рослинного походження / Ю. В. Большак, А. І. Маринін, В. В. Шпак, Д. В. Штепа // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 95-97.