Актуальні проблеми науково-освітнього простору як ключового фактору розвитку країн

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються ключові проблеми функціонування науково-освітнього простору в контексті становлення економіки знань. Запропоновано низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності науково-освітнього сектору як одного з ключових факторів соціально-економічного розвитку країн. This article addresses key problems in the functioning of scientific and educational space in the context of becoming a knowledge economy. A number of measures aimed at improving the efficiency of scientific and educational sector as one of the key drivers of social and economic development.

Опис

Ключові слова

економіка знань (інформаційна економіка), наукові дослідження та розробки («R&D»), людський капітал, науково-технічний та освітній простір, науково-освітні центри, technological and educational space, Research and Education Center (REC), human capital, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Сидоренко, П.О. Актуальні проблеми науково-освітнього простору як ключового фактору розвитку країн / П.О. Сидоренко // Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наук. семінару / за ред. С. О. Гуткевич, Л. А. Андросюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 5, Ч. 1. - С. 5-9.